volte 42

S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou.

24. září 2020 | 12:09

Jaromír Franta se kdysi z důlního zámečníka vypracoval až na pozici vedoucího řidiče velkorypadla v lomu ČSA. Stal se odborovým předákem mosteckých horníků, v současné době působí také v pracovní skupině pro surovinovou politiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu a je rovněž členem pracovní skupiny Uhelné komise. Obyvatelé obce Boleboř si jej zvolili již počtvrté za svého zastupitele. Má bohaté zkušenosti jak z hornické profese a prosazování zájmů jejích zaměstnanců, tak i z komunální politiky. Jak vidí budoucnost „svého“ regionu a jaký má „recept“ na jeho proměnu?

S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou.

Před Ústeckým krajem stojí obrovský problém: nevyhnutelný útlum těžby uhlí a konec uhelné energetiky.

Ano, situace nevypadá růžově, ale já osobně ji nevidím zas tak černě. Uhlí samozřejmě končí, otázkou ovšem je, kdy skutečně skončí – nestane se to totiž ze dne na den ani z roku na rok, ještě dost dlouhou dobu se bez něj neobejdeme. Ale již dnes musíme mít připravený smysluplný funkční plán pro lidi, jejichž život je s uhlím spjatý. V minulosti se mi jako odboráři podařilo dotlačit vládu k tomu, aby lidé propuštění z uzavřených dolů pobírali příspěvky zmírňující sociální dopady související s útlumem těžby. To je ale jen první krok, musí následovat další, širší a koncepční kroky. Ovšem ne pod diktátem ekofanatiků, kterým tolik naslouchají populističtí politici a snaží se lidem namluvit, že útlum uhelné energetiky a přechod na obnovitelné zdroje se dá snadno vyřešit během pár let. To je také jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do letošních krajských voleb v rámci hnutí Lepší Sever – protože jedině z pozice kraje můžeme řešit tyto věci uvážlivě a rozumně, bez vyděračských pseudoekologických emocí, a zároveň tlačit na vládu, aby nerozhodovala podle aktuálních nálad svých voličů, ale podle skutečných možností a potřeb našeho regionu.

Proč právě uskupení Lepší Sever?

Protože jsou v něm lidé, které osobně znám. A vím, že za sebou mají ohromný kus práce v místní politice i v různých organizacích severočeských měst a obcí. Jsou tam radní a primátoři, zastupitelé a starostové, lékaři, učitelé, policisté... Hodně z nich již má zkušenost s působením v politických stranách, jiní byli a jsou nezávislí. Bez ohledu na stranické knížky se ale dokázali spojit, protože jim jde o to, aby Ústecký kraj přestal být otloukánkem, jak jej dnes vnímají nejen lidé zvenčí, ale bohužel i zevnitř.

Víte, jak to změnit?

Receptů je mnoho, stejně jako je mnoho problémů. Vedle útlumu těžby uhlí a nárůstu nezaměstnanosti se potýkáme také s vylidňováním kraje, což s tím úzce souvisí. Potom tu máme problémy s bezpečností, se sociálně vyloučený-mi lokalitami, s váznoucím budováním dopravní infrastruktury, s dostupností zdravotnické péče. Některé problémy se daří řešit již teď, například co se týká začleňování regionálních nemocnic pod hlavičku Krajské zdravotní a.s., zajištění lepší bezpečnosti díky programu Nulové tolerance a řešení problému s vyloučenými lokalitami zřizováním tzv. bezdoplatkových zón. Na komunální úrovni se daří zlepšovat společenský, kulturní i ekonomických život mnoha obcí Ústeckého kraje, a tam počítám i ‚svoji‘ Boleboř, kde se nám podařilo zvýšit zájem o bydlení u mladých lidí a zastavit tak její vylidňování. Bohužel, je zde mnoho dalších problémů, které se na komunální úrovni vyřešit nepodaří, zejména co se týče transformace regionu po skončení uhelného průmyslu. Na to musíme spojit své síly na krajské úrovni a tlačit na vládu, aby nám spravedlivě vrátila to, co kraj republice celá desetiletí dával.

Jaké konkrétní kroky navrhujete pro úspěšnou transformaci Ústeckého kraje?

Zaprvé je to zřízení Fondu budoucnosti pro zaměstnance, kteří se budou muset rekvalifikovat nebo odejít do předčasného důchodu. Za druhé je třeba založit „rekultivační komisi“. V ní budou lidé jak z vládních ministerstev, tak z vedení kraje a také dotčených soukromých společností. Jejím úkolem bude vytvořit strategii a plány přeměny lokalit po těžbě uhlí tak, aby to dávalo co největší ekologický, společenský i ekonomický smysl. Za třetí je nezbytné co nejdříve rozšířit spektrum středních a vysokých škol o obory, které najdou uplatnění přímo v kraji. Současně s tím musíme přivést perspektivní investory se zaměřením na moderní logistiku či výrobu s vysokou přidanou hodnotou, aby vznikl dostatek míst pro kvalifikované absolventy našich škol. Díky tomu se od stávajících „montoven“ postupně posuneme na úroveň výzkumu a vývoje. Jedním z konkrétních příkladů je plánovaný multifunkční komplex v průmyslové zóně Triangle u Ústí s výzkum-ně vzdělávacím centrem, testovacím okruhem pro autonomní dopravní systémy, stanicí moderní elektromobility a střediskem pro malé modulární jaderné reaktory. Za čtvrté co nejrychleji dobudujeme potřebnou infrastrukturu a síť služeb, aby byl náš kraj pro mladé perspektivní lidi tou nejlepší volbou k životu a práci. Vše ostatní tu již totiž máme: unikátní přírodu, levnější kvalitní bydlení a na většině míst i zdravější životní prostředí než v Praze.

Jak už jsem ale řekl dříve – tahle řešení se nedají dovést do zdárného konce bez kooordinace v rámci kraje a bez cílené podpory centrální vlády, na kterou mohou neúčinněji „tlačit“ právě krajští politici. A proto jsou také letošní krajské volby v našem regionu s ohledem na jeho nevyhnutelnou transformaci ty nejdůležitější.

Věra Nechybová:  Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám 29. září 2020 | 13:15 Věra Nechybová: Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám

Výrazné oddlužení města, zabránění stamilionovým sankcím za dotační chyby předchůdců ve vedení Ústí, zrušení poplatků za svoz odpadu, založení rady seniorů nebo rekonstrukci venkovního areálu koupaliště na Klíši vnímá jako své úspěchy exprimátorka a stávající náměstkyně primátora Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů. V říjnových volbách do krajů kandiduje za hnutí Lepší Sever.

S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou. 24. září 2020 | 12:26 S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou.

Jaromír Franta se kdysi z důlního zámečníka vypracoval až na pozici vedoucího řidiče velkorypadla v lomu ČSA. Stal se odborovým předákem mosteckých horníků, v současné době působí také v pracovní skupině pro surovinovou politiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu a je rovněž členem pracovní skupiny Uhelné komise. Obyvatelé obce Boleboř si jej zvolili již počtvrté za svého zastupitele. Má bohaté zkušenosti jak z hornické profese a prosazování zájmů jejích zaměstnanců, tak i z komunální politiky. Jak vidí budoucnost „svého“ regionu a jaký má „recept“ na jeho proměnu?