volte 42

Lounsko vidím jako na dlani

17. září 2020 | 12:09

Jaroslav Veselý kandiduje do Senátu (volební obvod č. 6 Louny) a do krajských voleb za hnutí Lepší Sever (č. 42). Bývalý český velvyslanec v Indonésii a současný starosta obce Raná vždy zachovává klid a nadhled, tedy vlastnosti, které v minulosti využil při úspěšném řešení krizových situací. Dnes je připraven pomoc svému milovanému Lounsku a celému Ústeckému kraji.

Lounsko vidím jako na dlani

S jakou největší absurditou jste se při výkonu své funkce starosty obce Raná setkal?

Zažil jsem ji při rekonstrukci silnice I/28, která vede kolem Rané a která si vyžádala velmi vysoké náklady. Projektanti problémy řešili od zeleného stolu, dokonce až brněnského. Vytvořili tzv. biokoridor, který nemá žádný význam a zvěří není využívaný, protože je špatný a neodůvodnitelný. Tím, aby mohl vůbec vzniknout, se musela zdvihnout nivelita silničního svršku až o 8 m. Došlo tak ke snížení kvality života v obci. Zvýšená hladina hluku a prašnosti zabránila také předpokládané výstavbě dalších rodinných domů. „Šlendrijánský“ přístup projektantů tak nemá význam ani pro lidi, ani zvířata. Přitom stačilo, kdyby projektant přišel za mnou, a mohli jsme ušetřit jak peníze, tak nervy.

Máte zkušenost ze zemí, které jsou potenciálními centry migrační krize. Myslíte si, že západoevropský přístup, který migranty vítá s otevřenou náručí, je udržitelný?

Evropa byla před pár lety zaskočena obrovským množstvím migrantů a myslela si, že otevřená náruč je tím správným řešením. Naivní byla i představa, že se jedná o jedinou migrační vlnu. Jsem ale přesvědčený, že pokud by k tomu došlo dnes, zcela jistě by byl zvolen jiný postup. Problémy se totiž musí řešit tam, kde vznikají. To musí být prioritou pro celou Evropu, protože ve světě jsou velmi lidnaté země, a pokud by v nich vznikl konflikt podobný tomu syrskému, dalo by se do pohybu mnohem více lidí. Prevence a předvídání krizí je tedy ze vše-ho nejdůležitější.

Ve své praxi jste mimo jiné řešil mnoho krizových situací, jako byla např. pomoc obětem tsunami a zemětřesení. Jak se v tomto ohledu díváte na současnou koronavirovou krizi – spatřujete tam nějakou podobnost?

Epidemii, stejně jako zemětřesení nebo výbuchy sopek můžete částečně předvídat. Nikdy ale nevíte, kdy k nim přesně dojde. Následný způsob řešení je ovšem podobný. Ve svém životě jsem se zabýval mnohokrát řešením krizových situací, ať již teoreticky nebo skutečnou praxí. Můj život byl v tomto ohledu docela fofr. Teprve nyní, ve funkci starosty obce Raná, jsem se trochu pozastavil. Zkušenosti jsou to ale k nezaplacení a z paměti nevymizí. Bohužel k nim patří i reakce nekompetentních lidí, kteří v daném okamžiku mají otázky řešit. Při řešení krizí je nejhorší vytváření nervózního prostředí. Po-stižená skupina musí nabýt dojmu klidného, jasného vedení s přesným řešením situace. Neustálé změny vedou pouze k neklidu až hysterii, která se potom v davu jen velmi těžko zvládá. To vidíme u nás i v současné koronavirové situaci, kdy politici vydávají protichůdná vyjádření a obyčejný člověk, který má svých starostí už dost, je zmatený. Když se navíc jedná o staršího a nemocné-ho jedince, může se dostat do stresu, který má mimo jiné zásadní vliv na imunitu. Současná situace si nyní vybírá daň z naší nepřipravenosti. Souhlasím ale se všemi kroky, které mají za cíl jediné – omezit šíření viru do doby, než bude připravena účinná vakcína.

Starostujete v obci Raná a z okna vaší kanceláře máte Lounsko jako na dlani. Co mu z vašeho pohledu nejvíce chybí?

Z výšky vidíte jenom to hezké. Ústecký kraj je bezpochyby nejkrásnější kout České republiky, tím myslím chráněné krajinné oblasti České Středohoří, Lužické hory nebo Národní park České Švýcarsko. Jsou tu ovšem i velké části krajiny, které doplatily na své nerostné bohatství. Těžba uhlí a těžký průmysl zanechávaly gigantické hluboké stopy nejen v krajině, ale i v lidském společenství. Je nejvyšší čas, aby si vláda uvědomila, že náš kraj po desetiletí zásoboval republiku surovinami a energií, tedy hodně dával, ale málo dostával. To se musí změnit, Ústecký kraj a s ním i moje milované Lounsko se musí stát pro vládu prioritou. Tok peněz se musí obrátit.

Kam by případné investice měly směřovat?

Nejdůležitější je zdravotnictví, bezpečnost a řešení situace s nepřizpůsobivými obyvateli. Musíme např. znovu dostat do Loun plnohodnotnou nemocnici, za níž bude stát silný partner – ideálně Krajská zdravotní a.s. V oblasti bezpečnosti stačí důsledně trvat na vymáhání práva, a to bez výjimek. Nelze již tolerovat fakt, že se měří různým lidem jiným metrem jenom proto, že se někoho zastává vládní Agentura pro sociální začleňování. Peníze by také měly směřovat do cestovního ruchu. Lounsko je absolutně fenomenální oblast plná památek, přírodních zajímavostí a nabízí i gastronomické zážitky ve formě řemeslně vyráběného piva a pro-duktů lokálních zemědělců. Zasadím se proto nejen o podporu místních podnikatelů, ale i o rozvoj cyklostezek, pěších tras, informačních center atd. A pak je tu oblast, která mne dlouhodobě trápí, a tou je voda. Lounsko a Žatecko jsou nejsušší oblastí Česka. Zdejší stepní fauna i flora jsou sice unikátní, ale pro naše zemědělce znamená srážkový stín Krušných hor zásadní problém. Budu tedy podporovat jakýkoliv smysluplný projekt, který pomůže udržet více vody v krajině.

Vidíte nějakou fyzickou podobnost mezi tropickou Indonésií, kde jste byl velvyslancem, a Lounskem, kde starostujete?

To je nahrávka na smeč. České Středohoří je sopečného původu a Indonésie je známá právě svými sopkami. Pokud by tedy Lounsko leželo na rovníku, tak by to tu vypadalo velmi podobně.

Kdo je Jaroslav Veselý Zástupce velitele kontingentu Armády ČR mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii, pozorovatel v různých částech světa, diplomat, bývalý velvyslanec ČR v Indonésii a v současnosti dlouholetý starosta obce Raná.

Kandiduje do Senátu za obvod Louny a také do krajských voleb za hnutí Lepší Sever.

Věra Nechybová:  Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám 29. září 2020 | 13:15 Věra Nechybová: Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám

Výrazné oddlužení města, zabránění stamilionovým sankcím za dotační chyby předchůdců ve vedení Ústí, zrušení poplatků za svoz odpadu, založení rady seniorů nebo rekonstrukci venkovního areálu koupaliště na Klíši vnímá jako své úspěchy exprimátorka a stávající náměstkyně primátora Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů. V říjnových volbách do krajů kandiduje za hnutí Lepší Sever.

S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou. 24. září 2020 | 12:26 S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou.

Jaromír Franta se kdysi z důlního zámečníka vypracoval až na pozici vedoucího řidiče velkorypadla v lomu ČSA. Stal se odborovým předákem mosteckých horníků, v současné době působí také v pracovní skupině pro surovinovou politiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu a je rovněž členem pracovní skupiny Uhelné komise. Obyvatelé obce Boleboř si jej zvolili již počtvrté za svého zastupitele. Má bohaté zkušenosti jak z hornické profese a prosazování zájmů jejích zaměstnanců, tak i z komunální politiky. Jak vidí budoucnost „svého“ regionu a jaký má „recept“ na jeho proměnu?