volte 42

LEPŠÍ SEVER jde do krajských voleb s šesti kandidáty z Litoměřicka

23. září 2020 | 12:09

Zahrada Čech, to není pouze název známé výstavy, ale také po staletí užívané přízvisko pro úrodnou oblast v Dolním Polabí a Poohří. I v této "zahradě" budou obyvatelé volit v krajských volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje. O jejich hlasy se uchází i hnutí Lepší sever (kandidátka č. 42).

LEPŠÍ SEVER jde do krajských voleb s šesti kandidáty z Litoměřicka

„V hnutí Lepší Sever jsou zkušení lokální politici, staros-tové, ale také nezávislé osobnosti. Všichni chtějí posunout náš kraj o krok dál. Ústecký kraj totiž čeká těžké období, proto budeme potřebovat ve vedení kraje lidi, kteří už mají něco za sebou, ale zároveň i ty, kteří přinesou do krajské politiky svěží vítr,“ říká místostarosta Štětí a kandidát za LEPŠÍ SEVER Miroslav Andrt. „Nabízíme kandidáty, kteří nejsou politickými dinosaury, ale jsou to lidé, kteří se vypracovali odspodu. Znají náš kraj a specifika jednotlivých regionů, především Lito-měřicka. Zatímco severní část kraje řeší hlavně problémy se sociálně vyloučenými lokalitami, Litoměřicko a Podřipsko se potýká např. se suchem a hrozící nezaměstnaností v souvis-losti s koronavirem a ekonomickou krizí,“ vysvětluje Miroslav Andrt. Mezi dalšími tvářemi hnutí Lepší Sever jsou mostecký primátor Jan Paparega, ústecká náměstkyně primátora Věra Nechybová nebo náměstek hejtmana Martin Klika. „Náš kraj je přehlíženou částí Česka s pověstí založenou zejména na těžkém průmyslu a těžbě uhlí. Vyrobíme tu sice páté nejvyš-ší HDP ze všech krajů, přispíváme tedy výrazně k bohatství celé země, ale v chudobě jsme druzí od konce. Tento zjevný nepoměr musíme změnit. To je hlavní úkol pro kandidáty za Lepší Sever,“ uzavírá Miroslav Andrt, který je hrdý na svůj kraj, zvláště na Podřipsko.

Věděli jste, že Říp, posvátná česká hora neleží ve Středo-českém, ale už v Ústeckém kraji? Říp tak představuje paradox ve vnímání kraje zbytkem republiky. Náš kraj totiž netvoří jen velká města kolem hluboké jizvy vzniklé těžbou uhlí, ale i krásné zemědělské oblasti v Českém Středohoří. V jeho stínu žije a pracuje i šest kandidátů hnutí Lepší Sever do krajských voleb.

MIROSLAV ANDRT

Ekonom a sociální a kulturní ekolog, místostarosta Štětí, radní Ústeckého kraje pro sociální otázky, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Za dobu svého působení na krajském zastupitelstvu realizoval projekty Smart Region, začlenil kraj do Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů ČR a zorganizoval tzv. Tech-days podporující oblast technického a přírodovědného vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd. Zaměřuje se na zavádění inovativních řešení, investice do výzkumu a vývoje a do startupových projektů, zejména ve spolupráci s místními vysokými školami a za využití brownfieldů. Prosazuje přímou podporu regionálních zemědělců a výrobců potravin tím, že od nich bude přímo nakupovat Ústecký kraj a jím zřizované organizace – zejména školní jídelny, nemocnice, domovy pro seniory a další pobytové sociální služby.

VLASTIMIL MIKL

Původní profesí elektromechanik, poté policista a dlouholetý starosta obce Vrbice. Za jeho působení se podařilo kompletně zrekonstruovat všechny obecní budovy, přestavět starou tělocvičnu na kulturní zařízení, opravit obecní komunikace, zrevitalizovat vodní nádrž Vetlá, dokončit kanalizaci a vysadit novou zeleň. Jeho hlavními tématy jsou posílení stavu policistů v Ústeckém kraji, zajištění větších dotačních možností pro malé obce a ochrana životního prostředí, ale zároveň vytváření nových pracovních příležitostí. „Zaměřuji se na proces povolování výrobních hal v Ústeckém kraji. Je zde totiž mnoho brownfieldů s prázdnými využitelnými stavbami, ale investoři raději stavějí nové haly na zelené louce, čímž neuvěřitelným tempem zabírají cennou ornou půdu. To se musí změnit!“

ONDŘEJ SCHOŘ

Ekonom a starosta malebné obce Mlékojedy u Terezína. Má zkušenosti jak z vedení firemních týmů, tak z místního zastupitelstva. Jeho obec dobře funguje, smysluplně investuje do infrastruktury a zapojuje do místního dění své obyvatele. „Největší téma, které se ale dá řešit pouze z krajské úrovně, je nedostatek možností rekvalifikace a nedostatek řemeslníků – proto prosazuji podporu učňovského školství, ale také dalších oborů, jako zdravotnictví a sociální služby.“

LENKA PASEČIAKOVÁ

Ekonomka z Roudnice nad Labem pracuje jako metodička účetnictví na Magistrátu hlavního města Prahy. Má na starosti Domovy pro seniory a další instituce sociálních a speciálních zdravotnických služeb. Zasloužila se mmj. o zachování Podřipské nemocnice v Roudnici n/L, které hrozilo uzavření. „Na Roudnicku je dnes nedostatek pracovních příležitostí, a to zejména pro matky, které ukončily mateřskou dovolenou. Mojí prioritou je prosadit na krajském zastupitelstvu strategii vytváření nových pracovních a rekvalifikačních příležitostí. Budu iniciovat také novelu zákona o zadávání veřejných zakázek – dnes se totiž jakýkoli neúspěšný uchazeč může opakovaně odvolá-vat a zbytečně tak prodlužovat a prodražovat realizaci projektů.“

MILOSLAV KUBÍČEK

Ředitel sdružení Terezín – město změny je původním povoláním strojař a konstruktér. Byl také tajemníkem Městského úřadu města. Terezín a podílel se na zajištění dotačních prostředků pro opravu historických památek. Tomuto tématu se věnuje pořád. „Podařilo se nám změnit vnímání Terezína coby pochmurné a zanedbané lokality a stejně tak chci zviditelnit i další historické památky v našem kraji.“

DAVID SVOBODA

Pracuje jako „zdravotní bratr“ v psychiatrické nemocnici. Je také členem dobrovolných hasičů ve Štětí. Rozhodl se kandidovat proto, že nechce jen nadávat doma na gauči, ale chce přejít od slov k činům. „Zatímco velké strany se cpou do každého kraje a zároveň tvrdí, že ten či onen kraj je pro ně zrovna ten nejdůležitější, v hnutí Lepší Sever jsem ve skupině lidí, kteří pro kraj opravdu žijí,“ vysvětluje. Má tři priority:

1) Změna systému vyplácení sociálních dávek. Podpora těm, kteří pomoc od státu potřebují a mají na ni nárok, a zastavení podpory těm, kteří ji dostávají jen proto, že nechtějí chodit do práce. 2) Změna úhradové vyhlášky zdravotních pojišťoven. „Je mi stydno, když sleduji rodiče s dítětem ve vážném zdravotním stavu, kterým lékaři řeknou, že léčba existuje a je většinou úspěšná, ale není hrazená ze zdravotního pojištění.“ 3) Změna vnímání našeho kraje v rámci re-publiky – nejsme smetiště a odkladiště nepřizpůsobivých. Pojďme společně z našeho kraje udělat místo, které je sebevědomé, krásné a atraktivní k životu i práci.

Věra Nechybová:  Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám 29. září 2020 | 13:15 Věra Nechybová: Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám

Výrazné oddlužení města, zabránění stamilionovým sankcím za dotační chyby předchůdců ve vedení Ústí, zrušení poplatků za svoz odpadu, založení rady seniorů nebo rekonstrukci venkovního areálu koupaliště na Klíši vnímá jako své úspěchy exprimátorka a stávající náměstkyně primátora Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů. V říjnových volbách do krajů kandiduje za hnutí Lepší Sever.

S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou. 24. září 2020 | 12:26 S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou.

Jaromír Franta se kdysi z důlního zámečníka vypracoval až na pozici vedoucího řidiče velkorypadla v lomu ČSA. Stal se odborovým předákem mosteckých horníků, v současné době působí také v pracovní skupině pro surovinovou politiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu a je rovněž členem pracovní skupiny Uhelné komise. Obyvatelé obce Boleboř si jej zvolili již počtvrté za svého zastupitele. Má bohaté zkušenosti jak z hornické profese a prosazování zájmů jejích zaměstnanců, tak i z komunální politiky. Jak vidí budoucnost „svého“ regionu a jaký má „recept“ na jeho proměnu?