volte 42

Koaliční partneři ČSSD v Ústeckém kraji nabídli Janu Hamáčkovi osobní schůzku

24. července 2020 | 07:07

Koaliční partneři ČSSD v projektu LEPŠÍ SEVER nabídli v tomto týdnu písemně předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi osobní setkání. Důvodem je situace, kdy vedení ČSSD na centrální úrovni stále neschválilo kandidátní listinu pro krajské volby v Ústeckém kraji. Tam na společné kandidátce LEPŠÍ SEVER chtějí usilovat o hlasy voličů vedle soc. dem. také zástupci regionálních hnutí ProMOST, Ústecké fórum občanů a nezávislí kandidáti. Situaci eskaluje nejen blížící se termín pro oficiální podání kandidátek, který vyprší v úterý 28.7., ale také spekulace, že vedení ČSSD v Praze staví paralelně vlastní kandidátku. 

Koaliční partneři ČSSD v Ústeckém kraji nabídli Janu Hamáčkovi osobní schůzku

Nabídka společného setkání partnerů projektu LEPŠÍ SEVER s vedením ČSSD

Vážený pane předsedo Hamáčku, v posledních dnech a týdnech se strhla nebývalá mediální pozornost na téma schválení kandidátní listiny LEPŠÍ SEVER pro letošní krajské volby v Ústeckém kraji, které se mají uskutečnit na podzim letošního roku. V médiích zaznívají sice nepřímé, ale přesto poměrně konkrétní výhrady k našim jménům. Jsme toho názoru, že tyto výhrady vycházejí zejména z neznalosti naší práce v posledních letech. Posuzování lidí podle jejich stranické příslušnosti, notabene bývalé, považujeme za překonané. Ostatně i ČSSD pod Vaším vedením vstoupila do vlády, jejíž premiér je bývalý člen KSČ. Naše dávná politická minulost v rámci středo-pravých stran by proto zejména na krajské úrovni neměla být na překážku.

Jak jistě sám jako dlouholetý a zkušený politik víte, na regionální úrovni se tolik nehledí na ideologii, jako spíše na výsledky práce a schopnosti jednotlivců. Nechť se ideologické spory vedou na půdě Poslanecké sněmovny, kde se rozhoduje o směřování naší země. Ideologická vyprázdněnost a zároveň politická dominance hnutí ANO naznačuje, že voliči dnes tolik nehledí na pravou či levou orientaci, jako spíše na osobnosti. Je zde poptávka po silných osobnostech, které do politiky přinesou zkušenost a stabilitu. Přesně takovou nabídku chceme občanům předložit v Ústeckém kraji společně s Vašimi spolustraníky. Ubezpečujeme Vás, že v rámci uskupení LEPŠÍ SEVER jsme plně akceptovali klíčové programové body sociální demokracie. Typickým příkladem je oblast zdravotnictví, kde nikdo z nás nebude podporovat jakoukoliv formu privatizace veřejných zdravotnických zařízení. Naopak před námi v případě volebního úspěchu stojí výzva v podobě záchrany nemocnice v Rumburku, kterou kraj přebírá v naprosto zbídačeném stavu.

Ústecký kraj stál dlouhodobě bokem zájmu všech vlád v Praze. Ačkoliv náš kraj produkuje čtvrté největší HDP v naší zemi, jsme stále druhým nejchudším regionem. Zejména naše města a obce se musí potýkat s bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení, protože stát umožnil v průběhu let sestěhování problémových obyvatel k nám na kraj republiky. Slibované vládní programy pro řešení této situace totálně selhaly, o čemž se ve vedení našich měst a v našich občanských životech bohužel přesvědčujeme každý den.

Projekt LEPŠÍ SEVER nevznikl nahodile. S kolegy ze sociální demokracie o něm debatujeme již delší dobu. Naší ambicí je především využít naší detailní znalosti jednotlivých problematik napříč krajem. Proto jsme také opustili myšlenku jít do voleb samostatně jako nezávislá hnutí, ale vytvořili jsme společný projekt, kde se snoubí politická zkušenost na jedné straně a individuální řešení reálných problémů na straně druhé. Širší vedení Vaší strany o tomto plánu bylo informováno, a proto také již v únoru letošního roku schválilo jak záměr projektu Lepší sever, tak i Martina Kliku jako našeho lídra. Je nám proto záhadou, že se nyní, jen několik málo dní před podáním kandidátek, komplikuje schválení našeho projektu právě na Vaší straně. Akceptovali jsme ostatně Vaši výhradu, že je na předních místech kandidátky málo členů ČSSD a umožnili jsme přesuny jmen v rámci kandidátní listiny, abychom vyhověli požadavkům Vaší strany. To je ostatně důkazem, že nám na lepším severu skutečně záleží a jsme ochotni dělat ústupky v zájmu budoucnosti našeho kraje.

Vážený pane předsedo, rádi bychom Vám nabídli možnost osobního představení, abyste si Vy sám i kolegové z vedení Vaší strany mohli udělat obrázek o našich plánech a zkušenostech. Politická minulost každého jednoho z nás by neměla být důvodem pro schválení projektu, který má reálnou šanci v našem kraji uspět a otočit kormidlo směřování kraje směrem k lepší budoucnosti. Čeká nás řada zcela zásadních výzev, které mohou z našeho kraje konečně učinit důstojné místo k životu.

Jsme připraveni za Vámi kdykoliv přijet do Prahy a osobně se Vám představit. Věříme, že všichni společně usilujeme o to, aby život na severu naší republiky byl skutečně lepší. Byla by škoda, kdyby se nadále více hovořilo o politikaření, nežli o programu pro Ústecký kraj a jeho obyvatele.

V dokonalé úctě, Věra Nechybová, Ústecké fórum občanů Jan Paparega, ProMOST Vladislav Raška, nezávislý kandidát Jaromír Franta, odborový předák