volte 42

František Rybka: Když levá ruka dělá něco jiného než pravá, plýtváme svou energií i penězi. A to se musí změnit

21. září 2020 | 12:09

Je mu sice teprve 27 let, ale jako velitel stanice profesionálních hasičů v Lounech a manažer rodinné firmy má již spoustu praktických zkušeností s řízením týmů složených z lidí různého věku, dovedností, charakterů i názorů. Dokáže je ale všechny spojit, aby všichni táhli za jeden provaz. Proto také kandiduje v nadcházejících krajských volbách za hnutí Lepší Sever, s jehož podporou chce řešit dlouhodobě nejpalčivější problémy severních Čech: sociálně vyloučené lokality a otázky bezpečnost, kvalitu a dostupnost zdravotní péče a fungování Integrovaného záchranného systému v regionu – jehož ‚nastavení‘ častokrát rozhoduje mezi životem a smrtí.

František Rybka: Když levá ruka dělá něco jiného než pravá, plýtváme svou energií i penězi. A to se musí změnit

Jste profesionální hasič. Jaký požár v krajské politice budete hasit nejdříve?

Především ne vždy efektivní komunikaci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Ta dnes často vázne jak ve velkých věcech, tak i v detailech, a to pak způsobuje zbytečné komplikace. Je nezbytné pořádat pravidelná setkání, na nichž se budou probírat konkrétní případy a následně přijímat opatření, která problémovým situacím do budoucna zabrání. Chci rovněž nastartovat užší spolupráci Hasičského záchranného systému s Ústeckým krajem v oblasti budoucího nákupu technicky po vzoru Moravskoslezského kraje. V našem kraji je zapotřebí vyměnit spoustu dnes již zastarávající výškové techniky. Jak jsme mohli vidět nedávno v Bohumíně, výšková technika je opravdu zásadní, její nasazení může být otázkou života smrti. Vím, že se jedná finančně náročné projekty, a proto je třeba maximální možné kooperace mezi obcemi, krajem a státem.

Vaši práci jako profesionálního hasiče ovlivňují politická rozhodnutí, zákony, vyhlášky, nařízení… Co byste zjednodušil, zlepšil, předělal?

Jsem nejen profesionální, ale také dobrovolný hasič, a právě u těchto sborů vidím jako zásadní problém stávající rozdělování technických prostředků. Je nutné si dát daleko větší práci s tím, aby technické prostředky byly využívány smysluplně a hasičské jednotky dostávaly to, co ke své práci skutečně potřebují. A stejně tak jednotky předurčené pro specializované zásahy, zejména u dopravních nehod. Spolupráce s dobrovolnými jednotkami nám na místech zásahů může velice pomoci, ovšem pouze tehdy, pokud mají pro daný zásah odpovídající vybavení, což se dnes ne vždy děje.

Prosazujete převzetí žatecké nemoc-nice pod Krajskou zdravotní…

Lounsko je jeden z posledních okresů v kraji, který dosud nemá dlouho-době spolehlivou nemocnici pod správou Krajské zdravotní. Jde především o to, abychom mohli ovlivnit kvalitu poskytované péče a mohli lépe řešit problémy s provozem a financováním, ale hlavně s personál-ním obsazením zdravotnických zařízení.

Jako hasič jste zapojen do Integrovaného záchranného systému. Nakolik představuje nepřítomnost plnohodnotné nemocnice v Lounech problém?

Nepřítomnost plnohodnotné nemocnice v Lounech je samozřejmě velký problém, hlavně co se týče dojezdu záchranné služby a prodloužení dojezdových časů. Z tohoto důvodu se mnohdy stává, že na Lounsku aktuálně nejsou k dispozici volné sanitky a čeká se na jejich dojezd z jiných okresů, což může mít – a často i má – fatální důsledky. Místo abych teď voličům sliboval brzkou obnovu nemocnice, protože to v tuto chvíli ani není možné, můžu slíbit to, že vyvolám jednání s jejím současným vlastníkem, společností Agel, aby zde bylo vytvořeno oddělení urgentního příjmu. To bude zajišťovat nezbytné akutní ošetření, z něhož pak budou pacienti dopravováni na specializovaná zdravotnická pracoviště.

Žijete v Cítolibech, pracujete v Lounech. Máte i zde problémy, které trápí jiné části Ústeckého kraje, jakou jsou například vyloučené lokality? A jaké řešení v tomto ohledu nabízíte?

I na Lounsku existují tyhle problémové oblasti a jediné řešení spatřuji v tom, co již funguje v jiných částech kraje, jako je Most nebo Ústí nad Labem. Především je to zavedení tzv. bezdoplatkových zón, které odsud vyženou obchodníky s chudobou – tedy vlastníky objektů, kteří pro-najímají bydlení sociálně slabým rodinám, ale zároveň inkasují vysoké nájemné, aniž by se o své objekty jakkoli starali. Nechají je vybydlet a pak je prodají právně nepostižitelným „bílým koňům“. Proto máme v hnutí Lepší Sever ucelený program aplikace bezdoplatkových zón pro města a vesnice všech velikostí. A také založení krajské „sociální agentury“, která bude dohlížet na spravedlivé rozdělování dávek pro lidi v hmotné nouzi. Nikdo z nás přeci nechce, aby byla určitá skupina obyvatel zvýhodňována na úkor druhých. Takže nezaměstnaní lidé dostanou dávky až po splnění určitých podmínek, jako je třeba odpracování určitého počtu hodin ve veřejně prospěšných pracích. K tomu patří také námi navrhované zřízení funkce „dávkového ombudsmana“, který bude individuálně posuzovat nároky na sociální podporu zejména u lidí, kterým je stydno stát fronty na pracovních úřadech a sociálce, i když jsou ne vlastní vinou v hmotné nouzi a na finanční podporu od státu mají plné právo.

Proč kandidujete za hnutí Lepší Sever?

Protože jsme skvělá parta lidí, kteří mají zkušenosti s tím, jak funguje politika na místní úrovni, nebo kteří dlouhodobě pracují v jiných oblastech i mimo komunální politiku a vědí, co a hlavně jak je třeba změnit, aby se nám tu všem žilo lépe. Jsem velice rád, že jsem se mohl připojit k tak svěžímu a energickému týmu, jako je právě LEPŠÍ SEVER. Teprve z krajské úrovně budeme schopni prosadit koncepční řešení, které již známe, ale bohužel z komunální to není možné.

Věra Nechybová:  Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám 29. září 2020 | 13:15 Věra Nechybová: Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám

Výrazné oddlužení města, zabránění stamilionovým sankcím za dotační chyby předchůdců ve vedení Ústí, zrušení poplatků za svoz odpadu, založení rady seniorů nebo rekonstrukci venkovního areálu koupaliště na Klíši vnímá jako své úspěchy exprimátorka a stávající náměstkyně primátora Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů. V říjnových volbách do krajů kandiduje za hnutí Lepší Sever.

S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou. 24. září 2020 | 12:26 S útlumem těžby uhlí se náš kraj musí přeměnit v lepší sever. Přinutíme českou vládu, aby transformace regionu byla její prioritou.

Jaromír Franta se kdysi z důlního zámečníka vypracoval až na pozici vedoucího řidiče velkorypadla v lomu ČSA. Stal se odborovým předákem mosteckých horníků, v současné době působí také v pracovní skupině pro surovinovou politiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu a je rovněž členem pracovní skupiny Uhelné komise. Obyvatelé obce Boleboř si jej zvolili již počtvrté za svého zastupitele. Má bohaté zkušenosti jak z hornické profese a prosazování zájmů jejích zaměstnanců, tak i z komunální politiky. Jak vidí budoucnost „svého“ regionu a jaký má „recept“ na jeho proměnu?