volte 42

Naši lidé

Zbyněk Šimbera

Starosta města Duchcov

Duchcovský rodák, původním povoláním odborný pedagog a manažer, od roku 2002 místostarosta a od roku 2014 dosud starosta města Duchcov

Úspěchy:

Zlepšení životní úrovně obyvatel Duchcova a celkového prostředí města prostřednictvím oprav památek i nové výstavby, údržba kdysi problémových míst v pořádku a čistotě, vyřešení problému se sociálně vyloučenými lokalitami, a celkové zlepšení obrazu Duchcova jak mezi místními, tak návštěvníky města.

Moje téma: Bezpečný sever

Moje vize pro kraj:

Zaměřím se na problém „obchodu s chudobou“ na celokrajské úrovni, v oblasti životního prostředí budu řešit problémy hlučnosti, prašnosti a dalších negativních dopadů dopravy a průmyslu, prosadím funkční řešení k navrácení života do malých obcí, které se buďto vylidňují, nebo se z nich stávají do budoucna neživotaschopné urbanistické satelity.

Zbyněk Šimbera

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka