volte 42

Naši lidé

Vlastimil Mikl

Starosta obce Vrbice

Původní profesí elektromechanik, poté policista a dnes již čtvrté volební období starosta obce Vrbice na Litoměřicku.

Úspěchy:

Kompletní rekonstrukce téměř všech obecních budov, přestavba staré tělocvičny na kulturní zařízení, oprava obecní komunikace, revitalizace vodní nádrže Vetlá, dokončení kanalizace a vysádba nové zeleně.

Moje vize pro kraj:

Chci prosazovat posílení stavu policistů v Ústeckém kraji, zajistím větší dotační možnosti pro malé obce, zasadím se o ochranu životního prostředí, ale zároveň o vytváření nových pracovních příležitostí. Zvláštní pozornost bude věnovat povolování výrobních hal v kraji. Místo zabírání orné půdy by měli investoři upřednostnit využití brownfieldů.

Vlastimil Mikl

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka