volte 42

Naši lidé

Ondřej Schoř

Starosta obce Mlékojedy u Terezína

Vystudovaný ekonom, jednatel rodinné firmy zabývající se projektováním a výstavbou inženýrských sítí a starosta obce Mlékojedy u Terezína.

Úspěchy:

Zabezpečení fungujícího vedení obce Mlékojedy, realizace smysluplných investic do infrastruktury a zapojení obyvatel do místního dění.

Moje vize pro kraj:

Co vnímám jako největší téma, které se ale dá řešit pouze z krajské úrovně, je aktuální nedostatek možností rekvalifikace a nedostatek pracovních sil zejména řemeslného zaměření. Proto budu prosazovat podporu učňovského školství, ale také dalších oborů, jako zdravotnictví a sociální služby.

Ondřej Schoř

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka