volte 42

Naši lidé

Miroslav Andrt

radní Ústeckého kraje a místostarosta Štětí

Ekonom, sociální a kulturní ekolog. Dřívější předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství Ústeckého kraje, od roku 2016 zastupitel a od roku 2019 radní pro sociální otázky, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Předseda Komise pro Smart Region Ústeckého kraje. Od roku 2010 místostarosta obce Štětí. Ve volném čase se zabývá turistikou, cyklistikou, zahradničením. Je instruktorem školního lyžování.

Úspěchy:

Projekt SMART REGION a platforma PORTABO, která bude do budoucna sloužit nejen kraji, ale i městům a obcím, univerzitě, Inovačnímu centru, řadě dalších organizací i všem občanům a návštěvníkům regionu. Začlenění kraje do národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Závazek k realizaci projektu „Zdravý Ústecký kraj“, který má mimo jiné nastartovat otevřený veřejný dialog s občany kraje. Organizace tzv. Techdays podporující oblast technického a přírodovědného vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd.

Moje téma: Chytrý sever

Moje vize pro kraj:

Prioritou je zavádění chytrých a inovativních řešení, investice do výzkumu a vývoje a startupových projektů. To vše ve spolupráci s místními vysokými školami a za využití brownfieldů. Cílím také na projekty zkvalitňování životního prostředí, alternativní zdroje energie, využití nových materiálů. Jedině tak máme šanci zvrátit neblahý trend vylidňování kraje. Region má co nabídnout – rychlé dopravní napojení ve strategické poloze mezi Prahou a Drážďany, levnější bydlení než v Praze a navíc i pestré přírodní a kulturní bohatství. Podpořím regionální zemědělce a výrobce potravin tím, že od nich bude přímo nakupovat Ústecký kraj a jím zřizované organizace – zejména školy a školní jídelny, nemocnice, domovy pro seniory a další pobytové sociální služby.

Miroslav Andrt

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka