volte 42

Naši lidé

Miloslav Kubíček

Ředitel sdružení Terezín - město změny

Původním povoláním strojař a konstruktér v Čížkovické cementárně prošel během svého života několika různorodými zaměstnáními a po vystudování Právnické fakulty University Karlovy působil v řadě pozic vrcholového managementu. Od roku 2007 byl tajemníkem městského úřadu Terezín.

Úspěchy:

Tajemník městského úřadu Terezína se významnou měrou podílel na zajištění dotačních prostředků pro opravu místních historických památek. Podařilo se mu změnit vnímání Terezína coby pochmurné a zanedbané lokality, byť historicky významné.

Moje vize pro kraj:

Osobně mně teď nejvíce zajímá oblast péče o památky a s tím související rozvoj cestovního ruchu. V návaznosti na úspěšnou proměnu Terezína se chci podílet na pozdvihnutí i dalších historických památek v našem kraji. Dále bych se rád věnoval vzdělávání zastupitelů měst a obcí – protože odborná nezpůsobilost značné části těchto politických zástupců je na překážku jejich kvalitní a zodpovědné práci.

Miloslav Kubíček

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka