volte 42

Naši lidé

Marek Hrvol

Náměstek primátora města Most

Ekonom, v roce 2014 poprvé zvolen na pozici zastupitele města Most, poté 1. náměstek primátora a statutární zástupce města, ve své době nejmladší v těchto funkcích v rámci celé ČR.

Úspěchy:

Výrazné zlepšení hospodaření města Most, účelné vynakládání veřejných prostředků (za pět let v komunální politice úspora téměř 1 miliardy korun), splnění všech předvolebních témat. Zkvalitnění městských služeb a efektivní podpora místních podnikatelů.

Moje vize pro kraj:

Kraj vnímám jako mezičlánek mezi komunální politikou a státní politikou. V Ústeckém kraji musí tento mezičlánek začít konečně efektivně fungovat zejména v sociální oblasti. Na území samospráv v pozici města jsem si bohužel ověřil, že jakékoliv náměty a prosby na funkční řešení nejsou vyslyšeny. V pozici kraje je vyjednávací pozice mnohem lepší. Chci ji využít k řešení sociální situace nejen vyloučených lokalit. Zároveň budu usilovat o zkvalitnění stávajících středoškolských zařízení a nové pobídky pro vysoké školy, tak aby jejich absolventi zůstávali v našem kraji. Mým cílem je dále dokončit integraci veřejné dopravy v rámci kraje a udržet efektivní hospodaření.

Marek Hrvol

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka