volte 42

Naši lidé

Lenka Pasečiaková

Metodička účetnictví Hlavního města Prahy

Ekonomka z Roudnice nad Labem v současné době již přes tři roky pracuje jako metodička účetnictví na Magistrátu hlavního města Prahy. Zde má na starosti Domovy pro seniory a další instituce sociálních a speciálních zdravotnických služeb a také kontrolu provozních a investičních dotací. Předtím aktivně vystupovala v obou komorách parlamentu ČR.

Úspěchy:

Zasloužila se tak o zachování Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, které hrozilo uzavření.

Moje téma: Zdravý sever

Moje vize pro kraj:

Na Roudnicku je dnes nedostatek pracovních příležitostí, a to zejména pro matky, které ukončily mateřskou dovolenou. Mojí prioritou je prosadit na krajském zastupitelstvu strategii vytváření nových pracovních a rekvalifikačních příležitostí. Budu iniciovat také novelu zákona o střetu zájmů, která striktně oddělí veřejné činitele od jejich soukromého podnikání, a novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Dnes se totiž jakýkoli neúspěšný uchazeč může opakovaně odvolávat a zbytečně tak prodlužovat a prodražovat realizaci projektů. Spolu s tím budu pracovat pro zachování a rozvoj dostupné zdravotní péče pro všechny občany Ústeckého kraje.

Lenka Pasečiaková

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka