volte 42

Naši lidé

Jaroslav Veselý

Starosta obce Raná

Zástupce velitele kontingentu Armády ČR mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii, pozorovatel v různých částech světa, diplomat, bývalý velvyslanec ČR v Indonésii, dlouholetý starosta obce Raná.

Úspěchy:

Smlouva o spolupráci zoologických zahrad Taman Safari (IDN) – ZOO Praha (ČR), dovoz vzácného varana komodského do indonéského pavilónu pražské ZOO, zabezpečení a organizace pomoci ČR při řešení následků tsunami (2002) a zemětřesení (2006), spolupráce ČR a Indonésie, Papuy Nové Guineji a zabezpečení obce Raná v oblasti infrastruktury (kompletní inženýrské sítě a pozvednutí místního společenského života).

Moje téma: Zdravý sever

Moje vize pro kraj:

Podpořím dostupnou zdravotní péči – tedy kvalitní nemocnice v každém okresním městě. Zasadím se o efektivní dostavbu a údržbu dopravní infrastruktury. Zajistím bezpečnost v regionu prostřednictvím důsledného vymáhání práva – stačí jen bez zbytečných výjimek trvat na dodržování kritérií daných českými zákony. Iniciuji setkání s vládními činiteli ohledně plánů pro případy krizových situací, k jakým dnes dochází v Evropě, zejména ve Francii či Německu. Tak, jak nás překvapil Covid, by nás již nemělo zaskočit nic jiného, třebaže se z našeho pohledu zdá, že sociální ani jiné nepokoje v naší zemi nehrozí.

Jaroslav Veselý

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka