volte 42

Naši lidé

Jaromír Franta

odborový předák a zastupitel obce Boleboř

Původním povoláním zámečník a posléze vedoucí řidič velkostroje na lomu ČSA se postupně vypracoval na odborového předáka. Dvě volební období byl 1. místopředsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, kde zastupoval oblast hnědého uhlí, byl hlavním vyjednavačem vyšší kolektivní smlouvy a řídil právní odbor. Dnes je předsedou Sdružení odborových organizací, zastupující zejména mostecké horníky. Působí také v pracovní skupině pro surovinovou politiku ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je členem pracovní skupiny č. 1 při Uhelné komisi. Již čtvrté volební období je zastupitelem obce Boleboř.

Úspěchy:

Prosazení nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem těžby uhlí nebo uranu. Vyjednání kolektivní smlouvy vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu na období let 2018 - 2022. Podíl na proměně a rozvoji obce Boleboř – vybudování dětského hřiště, zkvalitnění obecních cest, odpadového hospodářství, ale také kulturního života. Všechny tyto kroky zvýšily zájem o bydlení v obci hlavně u mladých lidí, čímž se podařilo zastavit její vylidňování.

Moje vize pro kraj:

Již od vyučení jsem působil na šachtě, proto budu v krajské politice i nadále hájit horníky a hornictví, které má v našem kraji bohatou tradici. Jako zastupitel malé horské obce budu věnovat největší pozornost obcím naší velikosti, hlavně v oblasti podpory větších investičních akcí.

Jaromír Franta

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka