volte 42

Naši lidé

Jan Eichler

předseda Klubu českých turistů Ústeckého kraje a ředitel DDM Ústí n. Labem

Doktor pedagogiky, od roku 1981 předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody v České Lípě, od roku 2006 předseda oblastního výboru Klubu českých turistů pro Ústecký kraj, někdejší člen mnoha odborných výborů v krajských orgánech a radní Ústí nad Labem pro oblast školství. V současnosti ředitelem ústeckého Domů dětí a mládeže, jednoho z největších v rámci celé ČR.

Úspěchy:

Podíl na vyhlášení NP České Švýcarsko, vysazení více jak 10 tisíc stromů (hlavně buků v okolí Krásné Lípy), vyčištění studánek ve Šluknovském výběžku, obnova sakrálních památek, zajištění desítek milionů investic do škol, realizace technických klubů zabývajících se robotikou, organizace významných kulturních a sportovních akcí v regionu.

Moje vize pro kraj:

Ústecký kraj dnes nejvíce trápí problém rozpočtového určení daní, zdravotnictví a dopravní infrastruktury, ale také složení obyvatelstva a jeho vzdělanosti. Moje priority jsou důraz na zájmové vzdělávání a podporu talentů. Zasadím se rovněž o další rozvoj cestovního ruchu udržitelným způsobem spojeným s environmentálním vzděláváním, údržbu a budování moderních turistických tras šetrných k životnímu prostředí.

Jan Eichler

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka