volte 42

Naši lidé

František Rybka

velitel družstva profesionálních hasičů, manažer

Velitel družstva požární stanice Louny v rámci Hasičského záchranného systému Ústeckého kraje, absolvent Vysoké školy finanční a správní v Mostě

Úspěchy:

Úspěchy: Bohaté zkušenosti s prací a řízením týmů jak ve státním, tak v soukromém sektoru.

Moje téma: Bezpečný sever

Moje vize pro kraj:

Zaměřím se na bezpečnost a lokální problémy v rámci okresu Louny. Zlepším komunikaci v rámci IZS a podpořím organizaci workshopů pro řešení stávajících problémů. Podpořím využití starých průmyslových zón namísto nově plánované výstavby zabírající zemědělskou půdu. Vytvořím iniciativu k převzetí Žatecké nemocnice pod Krajskou zdravotní za účelem rozšíření páteřní sítě nemocnic, aby byla zajištěna rychlá a dostupná zdravotní péče napříč celým krajem.

František Rybka

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka