volte 42

Naši lidé

Eva Džumanová

starostka Šluknova

Původním povolání učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole. Třetí volební období působí jako starosta města Šluknov, nejsevernějšího města ČR.

Úspěchy:

Kompletní rekonstrukce náměstí a radnice, tělocvičny, investice do školských zařízení MŠ a ZŠ, postupné opravy místních komunikací, vybudování kilometrů nových chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, nových přechodů, což významně přispělo ke zvýšení bezpečnosti chodců. Opravy památek a revitalizace zeleně v katastru města, bylo vysázeno 1000 nových stromů, včetně ovocných alejí.

Moje téma: Zdravý sever

Moje vize pro kraj:

Mou prioritou je, aby zdravotní péče byla dostupná pro všechny občany Ústeckého kraje, proto se zaměřím na to, aby byl dodržen dohodnutý plán pro zachování provozu nemocnice v Rumburku. Ve spolupráci s vedením kraje, měst a obcí se chci věnovat problematice sociálně vyloučených lokalit a prosazovat zájmy slušných občanů. Zaměřím se i na problematiku odpadového hospodářství, protože pravděpodobně po roce 2030 nebude možné ukládání odpadu na fyzické sklády. To se citelně dotkne všech občanů. Řešení vidím v budování moderních ekologických spaloven.

Eva Džumanová

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka