volte 42

Naši lidé

David Svoboda

„Zdravotní bratr“ v psychiatrické nemocnici

Vystudoval střední zdravotnickou školu v Kladně a nyní studuje na UJEP v Ústí nad Labem obor všeobecná sestra. Pracuje jako zdravotní bratr v psychiatrické nemocnici a zároveň je náměstkem starosty sboru dobrovolných hasičů ve Štětí na Litoměřicku.

Úspěchy:

Obětavá péče o pacienty psychiatrické léčebny.

Moje téma: Bezpečný sever

Moje vize pro kraj:

Už nechci jen nadávat doma na gauči, co by se mělo či dalo změnit, ale chci přejít od slov k činům. Jako první chci po volbách iniciovat debatu o lepším rozvržení práce policie. Místy se bohužel v našem kraji vyskytují místa, kam se řádný občan bojí jít nejen po setmění. Dále chci změnit systém vyplácení sociálních dávek, úhradovou vyhlášku zdravotních pojišťoven a také vnímání našeho kraje v rámci republiky.

David Svoboda

PROGRAM

Jak na to půjdeme

Bezpečnější, zdravější, chytřejší, ekologičtější a ekonomičtější. Tak si představujeme lepší sever. Díky zkušenostem z komunální politiky víme, co funguje, a proto se naše vize skládá z konkrétních opatření, která se již úspěšně osvědčila v městech a obcích našeho kraje.

Zobrazit program
pravčická brána
krajinka